Đang xem Hậu trường đằng sau những tấm hình quảng cáo đồ ăn nghìn like mạng xã hội

Hậu trường đằng sau những tấm hình quảng cáo đồ ăn nghìn like mạng xã hội

Bạn có biết rằng trong quảng cáo đồ ăn cũng có hẳn một đội ngũ stylist, “make up”, thợ chụp ảnh, nhiệm vụ của họ là sử dụng những ngón nghề để khiến thức ăn trở nên ngon lành để còn lên ảnh quảng cáo.
Có thể bạn quan tâm