Hình phạt khá là hơi... xúc phạm nhân phẩm!

Hình phạt khá là hơi... xúc phạm nhân phẩm!
Có thể bạn quan tâm