Đang xem Hồ buồn chán bước đi theo một vòng tròn cố định không ngừng

Hồ buồn chán bước đi theo một vòng tròn cố định không ngừng

Video được ghi lại ở sở thú Bắc Kinh
Có thể bạn quan tâm