Đang xem Hồ Ngọc Hà xuất hiện tại "Asia's Next Top Model"

Hồ Ngọc Hà xuất hiện tại "Asia's Next Top Model"

Không chỉ làm giám khảo, Hồ Ngọc Hà còn tham gia thử thách, cho Next Top châu Á "mượn" hit mới nhất.
Có thể bạn quan tâm