Đang xem Hồ Yêu (Đặng Luân) trong Phong Thần Diễn Nghĩa

Hồ Yêu (Đặng Luân) trong Phong Thần Diễn Nghĩa

Tạo hình của Đặng Luân trong bộ phim này có phần máu lạnh, độc ác, không có tình cảm với con người cho đến khi gặp được Đát Kỷ.
Có thể bạn quan tâm