Đang xem "Hoàng tử Indie" Thái Vũ: "Làm nhạc với ai, chơi với người đó. Tự nhiên chạy ra bảo Sơn Tùng cho chơi cùng là không hay đâu!"

"Hoàng tử Indie" Thái Vũ: "Làm nhạc với ai, chơi với người đó. Tự nhiên chạy ra bảo Sơn Tùng cho chơi cùng là không hay đâu!"

Hoàng tử Indie lại sắp ra bài mới rồi đấy nhé.
Có thể bạn quan tâm