Đang xem Học sinh lớp 9 đã bắt đầu 'quan hệ'?

Học sinh lớp 9 đã bắt đầu 'quan hệ'?

Đến hết lớp 9, khoảng 10% học sinh đã từng QHTD, hết lớp 12 thì con số này là 39%, 10% học sinh THPT báo cáo đã từng quan hệ với từ 3 người trở lên
Có thể bạn quan tâm