Đang xem Hơn 50 doanh nghiệp toàn cầu cân nhắc chuyển sản xuất khỏi Trung Quốc

Hơn 50 doanh nghiệp toàn cầu cân nhắc chuyển sản xuất khỏi Trung Quốc

Phản ứng lại xu hướng này, Bắc Kinh đang nỗ lực giữ chân doanh nghiệp nước ngoài bằng việc đưa ra những đãi ngộ đặc biệt...
Có thể bạn quan tâm