Đang xem "IDOL" - BTS (Good Morning America GMA)

"IDOL" - BTS (Good Morning America GMA)

"IDOL" được truyền trực tiếp đến màn hình lớn ở quảng trường thời đại trong chương trình chào buổi sáng Good Morning America
Có thể bạn quan tâm