Idol Room: TWICE thi nhảy "Havana"

Xuất hiện trong tập 26, thành viên nào của TWICE sẽ được xưng danh "nữ hoàng Havana" tiếp theo của chương trình?
Có thể bạn quan tâm