Đang xem iPhone 3G chạy Android... "như đúng rồi"

iPhone 3G chạy Android... "như đúng rồi"

Các hacker giỏi thật ha? Cài cắm được cả hệ điều hành Android của Google lên iPhone mới gớm chứ!
Có thể bạn quan tâm