Đang xem Ít ai ngờ một chiếc Drone tý hon có thể gây thảm họa hàng không

Ít ai ngờ một chiếc Drone tý hon có thể gây thảm họa hàng không

Đây là một thí nghiệm do ĐH Dayton thực hiện.
Có thể bạn quan tâm