Jack Ma không còn là Chủ tịch của Alibaba

Video News
Mutex / Theo https://youtu.be/8Fkc2kAvl20?fbclid=IwAR0HuVDY4jiymcmZrz6sVhTGrXo6mFi3yL30XFoVBHP_F0hbKxRQ4JOTMuo
Nhà sáng lập Jack Ma sẽ từ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị của Alibaba vào ngày 10/9.
Có thể bạn quan tâm