Đang xem Jack Ma: Tối nào người trẻ Việt Nam cũng đi chơi?

Jack Ma: Tối nào người trẻ Việt Nam cũng đi chơi?

"Có phải tối nào người trẻ Việt Nam cũng xuống phố chơi không? Với một đất nước trẻ, việc của họ phải là làm ăn kinh doanh trên mạng chứ?" Bạn có đồng ý với chia sẻ của Jack Ma?
Có thể bạn quan tâm