Đang xem Jack và K-ICM tặng nón lá cho khán giả sau phần biểu diễn

Jack và K-ICM tặng nón lá cho khán giả sau phần biểu diễn

Cả hai tỏ thái độ vô cùng thân thiện sau buổi biểu diễn.
Có thể bạn quan tâm