Đang xem Karik sau hơn 10 năm đi hát: "Từ những ngông cuồng của tuổi trẻ, tôi nhận ra danh vọng chỉ là nhất thời, thứ quan trọng nhất vẫn là gia đình"

Karik sau hơn 10 năm đi hát: "Từ những ngông cuồng của tuổi trẻ, tôi nhận ra danh vọng chỉ là nhất thời, thứ quan trọng nhất vẫn là gia đình"

Video News
Nguyễn Ngọc Thoa / Theo Tri Thức Trẻ
Karik: "Tôi nhận ra danh vọng chỉ là nhất thời, thứ quan trọng nhất vẫn là gia đình"
Có thể bạn quan tâm