Đang xem Kẻ thách thức: Lâm Khánh Chi - Trương Thế Vinh hóa Cô Cô - Dương Quá

Kẻ thách thức: Lâm Khánh Chi - Trương Thế Vinh hóa Cô Cô - Dương Quá

Tập 7 "Kẻ thách thức" có sự tham gia của Lâm Khánh Chi, Trương Thế Vinh bên cạnh Quý ngài rực rỡ - Thanh Bạch.
Có thể bạn quan tâm