Khi buồn đau hay khó khăn, nên cười hay khóc?

Xem Hoài Linh dạy "con" đúng là vừa hài vừa thâm thúy.
Có thể bạn quan tâm