Đang xem Khi đồng đội quá... đần

Khi đồng đội quá... đần

Tác chiến mà không hiểu chiến thuật thì chỉ có chết.
Có thể bạn quan tâm