Khỉ hoang phá tan tành máy ATM

Cây ATM chỉ cách phủ tổng thống khoảng 10 phút đi bộ.
Có thể bạn quan tâm