Đang xem Krystal - Sulli: Đã hứa làm bạn với nhau đến khi cả 2 già đi, nhưng sau này khi mình đã là một bà lão, cậu vẫn mãi mãi là thiên thần tuổi 25

Krystal - Sulli: Đã hứa làm bạn với nhau đến khi cả 2 già đi, nhưng sau này khi mình đã là một bà lão, cậu vẫn mãi mãi là thiên thần tuổi 25

Là người cùng tuổi và rất thân thiết với Sulli, Krystal đã nói mong cả hai sẽ luôn đi cùng nhau...
Có thể bạn quan tâm