Đang xem Kỳ Duyên 'nghỉ chơi' với Jolie Nguyễn "Tôi vẫn theo dõi em ấy hằng ngày nhưng..."

Kỳ Duyên 'nghỉ chơi' với Jolie Nguyễn "Tôi vẫn theo dõi em ấy hằng ngày nhưng..."

"Khi mình đã giải thích rồi và thấy mình không làm gì sai với người ta cả, thì lúc đó người ta không muốn hiểu hay không chịu hiểu thì mình cũng không thể chạy theo để giải thích mãi được."- Kỳ Duyên chia sẻ.
Có thể bạn quan tâm