Đang xem Lại là câu chuyện “tè bậy” nơi công cộng: lần này là ngay trong tác phẩm nghệ thuật đặt giữa phố đi bộ Hà Nội

Lại là câu chuyện “tè bậy” nơi công cộng: lần này là ngay trong tác phẩm nghệ thuật đặt giữa phố đi bộ Hà Nội

Video News
Vũ Nhật / Theo Tri thức trẻ
"Tháp" - 1 trong 6 tác phẩm nghệ thuật sắp đặt kỉ niệm 65 năm giải phóng Thủ đô - bốc mùi xú uế hôi thối thời gian gần đây. Phía bên ngoài công trình còn xuất hiện dòng chữ nguệch ngoạc: "Đây là mô hình trang trí, không phải nhà vệ sinh".
Có thể bạn quan tâm