Đang xem Lần đầu tiên Kỳ Duyên lên tiếng về mối quan hệ với siêu mẫu Minh Triệu

Lần đầu tiên Kỳ Duyên lên tiếng về mối quan hệ với siêu mẫu Minh Triệu

Về mối quan hệ với BS. Chiêm Quốc Thái, Kỳ Duyên đã có những chia sẻ thẳng thắn.
Có thể bạn quan tâm