Đang xem Lễ diễu hành chào đón Yuzuru Hanyu tại Sendai, Nhật Bản

Lễ diễu hành chào đón Yuzuru Hanyu tại Sendai, Nhật Bản

Đời sống xã hội
HANA / Theo Helino
Có thể bạn quan tâm