Lễ mừng Quốc khánh của ông Trump khiến Washington 'thủng ví'

Video News
Mutex / Theo Mutex
Lễ mừng Quốc khánh lần này được đánh giá là đã thể hiện đầy đủ sức mạnh của quân đội Mỹ.
Có thể bạn quan tâm