Đang xem "Lies" (phiên bản Ballad) MV - T-ara (OST "Soul")

"Lies" (phiên bản Ballad) MV - T-ara (OST "Soul")

Kpop cũng có rất nhiều các MV chống chỉ định với những khán giả yếu tim.
Có thể bạn quan tâm