Đang xem Live "Oh! Oh!" – BerryGood ["Show Music Core" 25/5]

Live "Oh! Oh!" – BerryGood ["Show Music Core" 25/5]

Sân khấu cuối cùng của BerryGood trước khi Taeha rời nhóm.
Có thể bạn quan tâm