Đang xem Lowkey Esports hùng dũng đến với CKTG 2019 sau màn hủy diệt Team Flash

Lowkey Esports hùng dũng đến với CKTG 2019 sau màn hủy diệt Team Flash

Lowkey Esports hùng dũng đến với CKTG 2019 sau màn hủy diệt Team Flash. Như vậy, Lowkey và GAM sẽ là 2 đại diện của chúng ta tại CKTG 2019.
Có thể bạn quan tâm