Lương bao nhiêu mới đủ sống ở Sài Gòn?

Sài Gòn là thành phố đắt đỏ thứ 81 trong tổng số 133 thành phố trên khắp thế giới. Vậy cần thu nhập bao nhiêu mới đủ sống ở đây?
Có thể bạn quan tâm