Đang xem Màn dance cover của trường THPT Hoàng Hoa Thám. Nguồn: Trần Quốc Toàn.

Màn dance cover của trường THPT Hoàng Hoa Thám. Nguồn: Trần Quốc Toàn.

Tổng hợp
Hero / Theo https://youtu.be/7dbI2TxsjVc
Màn dance cover của trường THPT Hoàng Hoa Thám. Nguồn: Trần Quốc Toàn.
Có thể bạn quan tâm