Đang xem Màn diễn khai mạc tại Chung Kết Thế Giới

Màn diễn khai mạc tại Chung Kết Thế Giới

Riot Games đã dùng công nghệ AR để đưa 4 hero ảo trong game lên sân khấu với người thật.
Có thể bạn quan tâm