Đang xem Mẹ Hà Nội kể lại hành trình tìm con sau 3 lần hỏng liên tiếp và lần mang thai đầy gian nan với 3 mũi tiêm mỗi ngày.

Mẹ Hà Nội kể lại hành trình tìm con sau 3 lần hỏng liên tiếp và lần mang thai đầy gian nan với 3 mũi tiêm mỗi ngày.

Video News
Mutex / Theo https://youtu.be/hnTRQJz2_lA?fbclid=IwAR2x4beq5rl3b9hpeH7vzliG32CzHjQIYFurKUr9iA33HiBUx70UJJwB3Ao
Nhìn lại hành trình đã qua, chị Thảo vẫn thấy mình thực sự dũng cảm khi từng bước vượt qua được những nỗi cô đơn, nỗi sợ khi đi tìm con.
Có thể bạn quan tâm