Miley Cyrus và Liam Hemsworth trông xa lạ và giữ khoảng cách khi đi cùng nhau

Hoá ra, Miley và Liam đã giữ khoảng cách với nhau từ 1 tháng trước
Có thể bạn quan tâm