Đang xem Minh họa dung dịch và bóng khí không thể tách nhau trong vũ trụ

Minh họa dung dịch và bóng khí không thể tách nhau trong vũ trụ

Một clip do chuyên gia tại NASA thực hiện.
Có thể bạn quan tâm