MV "BOOM" – NCT DREAM

NCT DREAM tung MV "BOOM" nằm trong mini album thứ 3 "We Boom" dự kiến phát hành dưới dạng nhạc số vào ngày 26/7 và đĩa cứng vào ngày 29/7.
Có thể bạn quan tâm