MV "You" – Xiumin (EXO)

SM phát hành MV "You" cho Xiumin như một món quà hậu nhập ngũ của anh tặng người hâm mộ.
Có thể bạn quan tâm