Đang xem Mỹ Tâm công khai nựng Mai Tài Phến: "Nếu có tin hỷ Tâm sẽ báo, Tâm yêu ai các bạn không bao giờ biết được đâu"

Mỹ Tâm công khai nựng Mai Tài Phến: "Nếu có tin hỷ Tâm sẽ báo, Tâm yêu ai các bạn không bao giờ biết được đâu"

Vậy cùng mong "chị trợ lý" sớm có hỷ nào!
Có thể bạn quan tâm