Nếm vị thời gian của một Sài Gòn bình dân ở quán cháo lòng 41 tuổi

Quán cháo lòng Đặng Thanh Mai là một trong những hàng quán lâu đời ở Sài Gòn vẫn giữ nguyên vị hương vị xưa cũ.
Có thể bạn quan tâm