Đang xem Nga muốn chuyển địa điểm các cuộc họp Liên Hợp Quốc ra khỏi nước Mỹ

Nga muốn chuyển địa điểm các cuộc họp Liên Hợp Quốc ra khỏi nước Mỹ

Video News
Mutex / Theo https://youtu.be/XvM2bl2sHRE?fbclid=IwAR0t_QnSSJ3vONxKB50nB7D4xGYClQro33TsaVABldH_FGuNI1ZAFjciRJM
Quan chức Nga cho rằng, Mỹ đang kiểm duyệt thành phần các nhóm đàm phán và đã mở rộng cuộc chiến thị thực đối với các thành viên của Liên Hợp Quốc.
Có thể bạn quan tâm