Đang xem Người Bí Ẩn: Trấn Thành mời Midu đóng Tiểu Long Nữ

Người Bí Ẩn: Trấn Thành mời Midu đóng Tiểu Long Nữ

Sang đến "Người bí ẩn", Trấn Thành đã mượn 3 nhân vật Tiểu Long Nữ - Dương Quá - Lý Mạc Sầu để giới thiệu sự xuất hiện của 3 khách mời và tất nhiên, vai "Cô cô" phải thuộc về Midu rồi!
Có thể bạn quan tâm