Người dân Ấn Độ ném phân bò vào người nhau

Đây là cách để họ cầu bình an, sung túc và may mắn.
Có thể bạn quan tâm