Đang xem Người dùng mang Apple Watch Series 3 đi bảo hành có thể được lên đời Series 4 miễn phí

Người dùng mang Apple Watch Series 3 đi bảo hành có thể được lên đời Series 4 miễn phí

Đây có thể là giải pháp tạm thời của Apple do không thể sản xuất đủ số Apple Watch Series 3.
Có thể bạn quan tâm