Đang xem Nhà khoa học này muốn nâng cấp cơ thể mình thành một người lai máy tiên tiến nhất trong lịch sử

Nhà khoa học này muốn nâng cấp cơ thể mình thành một người lai máy tiên tiến nhất trong lịch sử

Video News
Nguyễn Mạnh Quân / Theo Tri thức trẻ
Tất cả những công nghệ này đang được xem là "một bản nâng cấp" trong mắt Scott-Morgan. Nhưng rõ ràng là chúng chưa đạt đến độ khiến nhà robot học hài lòng. Scott-Morgan đang chờ đợi những công nghệ hiện đại hơn xuất hiện.
Có thể bạn quan tâm