Đang xem Nhân viên Amazon 'tuồn' lô Apple Watch trị giá hơn 2 tỷ đồng ra khỏi nhà kho

Nhân viên Amazon 'tuồn' lô Apple Watch trị giá hơn 2 tỷ đồng ra khỏi nhà kho

Cảnh sát đã ngay lập tức vào cuộc điều tra sự việc này!
Có thể bạn quan tâm