Đang xem Nhanh như chớp: Phần thi của Khánh Vy

Nhanh như chớp: Phần thi của Khánh Vy

Tập 11 của "Nhanh như chớp" có sự tham gia của Osad, Khánh Vy, ViruSs, Phạm Quỳnh Anh, Ưng Hoàng Phúc, Gil Lê.
Có thể bạn quan tâm