Đang xem Nhanh Như Chớp: Phần thi của Lê Dương Bảo Lâm

Nhanh Như Chớp: Phần thi của Lê Dương Bảo Lâm

TV Shows
xxx / Theo YouTube
Với gói câu hỏi tương đối dễ, Trường Giang chắc nịch Lê Dương Bảo Lâm có thể trả lời trọn vẹn 10 câu và ẵm ngon ơ giải thưởng 20 triệu.
Có thể bạn quan tâm