Đang xem Nhanh Như Chớp: Phần thi của Lê Dương Bảo Lâm

Nhanh Như Chớp: Phần thi của Lê Dương Bảo Lâm

Với gói câu hỏi tương đối dễ, Trường Giang chắc nịch Lê Dương Bảo Lâm có thể trả lời trọn vẹn 10 câu và ẵm ngon ơ giải thưởng 20 triệu.
Có thể bạn quan tâm