Nhanh Như Chớp: Phần thi của Lương Gia Huy

Ngay câu đầu tiên "Nhân vật nào tạo ra sấm sét", anh chàng gây hết hồn khi trả lời là "Thánh Gióng" nhưng may mà những câu sau mỹ nam cũng gỡ gạc được phần nào.
Có thể bạn quan tâm