Nhanh như chớp: Phần thi của Osad

Tập 11 của "Nhanh như chớp" có sự tham gia của Osad, Khánh Vy, ViruSs, Phạm Quỳnh Anh, Ưng Hoàng Phúc, Gil Lê.
Có thể bạn quan tâm