Đang xem Như phim Disney: Ông lão bất ngờ phát hiện chú chuột nhỏ giúp mình dọn dẹp bàn làm việc mỗi đêm

Như phim Disney: Ông lão bất ngờ phát hiện chú chuột nhỏ giúp mình dọn dẹp bàn làm việc mỗi đêm

Cuối cùng Stephen cũng biết được nhân vật bí ẩn giúp mình dọn dẹp, nhưng đó lại là một chú chuột nhắt!
Có thể bạn quan tâm